Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
در انتخاب طراحی های سایت مناسب عکس

Thread Contributor: forouzan99انتخاب عکس های مناسب در طراحی سایت
#1
<h1 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; margin: 0.67em 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url href="https://www.limotorsh.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/" option="https://www.limotorsh.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank">انتخاب عکس های مناسب در طراحی سایت</url></font></h1>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url href="https://www.limotorsh.com/" option="https://www.limotorsh.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 145, 214); background-color: transparent;" target="_blank">طراحی سایت</url>: تصاویر نقش بسیار موثری در بیان مفاهیم و ارتباط با مخاطب دارند. در بسیاری موارد بهتر از برای القای درست مطالب از عکس های مرتبط با عناوین سایت استفاده شود. در بسیاری موارد مشاهده می شود که شاید ساعت ها نوشتن در رابطه با موضوعی نتواند نتیجه ی مناسبی از القای مفاهیم و احساس به مخاطب ایفا کند. اما تنها یک عکس به راحتی شاید بتواند بجای پرگویی ها به مخاطب احساس درست و مناسب را القا کند. از این جهت نقش عکس ها و تصاویر در طراحی سایت بسیار پررنگ و تاثیرگذار است.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">لزوما در طراحی سایت ها نباید عکس ها توسط شخص خوتان عکسبرداری شده باشند  و در این مورد شما می توانید از سایت های فراوانی که اقدام به عرضه ی عکس های مختلف می نمایند نیز استفاده کنید.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url data-ipslightbox="" data-ipslightbox-group="g15882" href="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-topnonegar-300x153.jpg" option="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-topnonegar-300x153.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" title="بزرگ کردن تصویر"><img alt="طراحی سایت" class="ipsImage_thumbnailed" height="328" option="643x328" src="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-topnonegar-300x153.jpg" srcset="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-topnonegar-300x153.jpg 300w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...68x392.jpg 768w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...24x522.jpg 1024w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...60x133.jpg 260w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-50x25.jpg 50w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...147x75.jpg 147w" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(226, 226, 226); padding: 1px; max-width: 100%;" width="643">https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-topnonegar-300x153.jpg</img></url></font>

<p style="box-sizing: border-box; color: rgb(166, 166, 166);"><font option="arial" style="font-family:arial;">طراحی سایت</font></p>
</div>

<h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(68, 68, 68);"><font option="arial" style="font-family:arial;">نکاتی در ارائه ی بهتر تصاویر در طراحی سایت ها</font></h2>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_به دنبال عکس های با کیفیت و با وضوح بالا باشید . هرچه عکس ها دارای کیفیت بالاتری باشند سطح کار طراحی شما نیز بالاتر خواهد بود.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_<url href="https://www.limotorsh.com/" option="https://www.limotorsh.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(41, 145, 214); background-color: transparent;" target="_blank">طراحی وب سایت</url><span style="box-sizing: border-box;"> </span>: سعی کنید یک عکس به یادماندنی را انتخواب کنید. عکس ها گویای مفاهیم و احساسات عمیق و متفاوتی هستند و چه بسا عکسی که شما انتخواب می کنید تا مدت ها در ذهن مخاطبان باقی بماند . لزوما نباید تغییری در عکس ایجاد کنید چه بسا سادگی تصاویر بسیار اثرگذار تر از عکس های با فوتوشاپ های گسترده باشند.</font></p>

<div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url data-ipslightbox="" data-ipslightbox-group="g15882" href="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-limo-300x158.jpg" option="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-limo-300x158.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" title="بزرگ کردن تصویر"><img alt="طراحی وب" class="ipsImage_thumbnailed" height="341" option="647x341" src="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-limo-300x158.jpg" srcset="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-limo-300x158.jpg 300w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...60x137.jpg 260w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-50x26.jpg 50w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...143x75.jpg 143w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...n-limo.jpg 310w" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(226, 226, 226); padding: 1px; max-width: 100%;" width="647">https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/12/web-design-limo-300x158.jpg</img></url></font>

<p style="box-sizing: border-box; color: rgb(166, 166, 166);"><font option="arial" style="font-family:arial;">طراحی وب</font></p>
</div>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_عکس هایی متناسب با اهداف پروژه تان انتخواب نمایید. اگر صرفا به دلیل زیبایی یک عکس را انتخواب کنید و در طراحی سایت مورد نظر بکار ببرید شاید نتیجه ی دلخواه را از پروژه ی تان دریافت نکنید.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_از عکس های مصنوعی و غیرواقعی تا حد امکان استفاده نکنید. چه بسیار عکس هایی که با تغییرات بسیار زیاد بسیار غیرواقعی و دور از ذهن مخاطبان نیز باشند . استفاده از چنین عکس هایی به همان میزان که کلیشه ای ست و باعث خستگی نگاه بیننده می شود باعث پایین امدن سطح کارتان از نگاه زیبا پسندی نیز می شود.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_تصویری انتخاب کنید که مشابه و متناسب با برند مورد نظر باشد . تا در صورت مشاهده توسط مخاطبانتان برند و کالای مورد نظرتان در ذهن مخاطب تداعی شود .</font></p>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(39, 42, 52); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url href="http://www.sitecode.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86/" option="http://www.sitecode.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی اپلیکیشن</span></color></url><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">   </color><url href="http://www.sitecode.ir/" option="http://www.sitecode.ir/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl" lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی سایت</span></color></url></span><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">،</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span></color><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><url href="http://www.npco.net/" option="http://www.npco.net/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl" lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی سایت</span></color></url></span><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">،</span></color><url href="https://www.limotorsh.com/" option="https://www.limotorsh.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی سایت</span></color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">،</span></color><url href="http://www.idea-soft.ir/" option="http://www.idea-soft.ir/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی سایت</span></color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">،</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span></color><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><url href="http://www.npco.net/" option="http://www.npco.net/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl" lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی وب سایت</span></color></url></span><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span><span lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">،</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"> </span></color><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><url href="http://www.sitecode.ir/" option="http://www.sitecode.ir/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl" lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">طراحی وب سایت</span></color></url></span></font>
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(39, 42, 52); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url href="http://www.ir-company.com/" option="http://www.ir-company.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">ثبت شرکت</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.clearancead.com/" option="http://www.clearancead.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">ترخیص کالا</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.kaghazbaz.com/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA/" option="http://www.kaghazbaz.com/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%AA/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">موکت</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.kaghazbaz.com/%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA/" option="http://www.kaghazbaz.com/%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">لمینت</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.kaghazbaz.com/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4/" option="http://www.kaghazbaz.com/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">دیوار پوش</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.kaghazbaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/" option="http://www.kaghazbaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">پارکت</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"> ، </color><url href="http://www.kaghazbaz.com/" option="http://www.kaghazbaz.com/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">کاغذ دیواری</color></url><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">   </span></color><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><url href="http://iran-isi.net/" option="http://iran-isi.net/" rel="external nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" target="_blank"><color option="#ffffff" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="rtl" lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box;" xml:lang="ar-sa">چاپ مقاله</span></color></url></span></font>
</dir>

<div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;"><url data-ipslightbox="" data-ipslightbox-group="g15882" href="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/06/Branding-And-Creative-Web-Design.jpg" option="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/06/Branding-And-Creative-Web-Design.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(60, 105, 148); background-color: transparent;" title="بزرگ کردن تصویر"><img alt="سبک سازی در طراحی سایت" class="ipsImage_thumbnailed" height="610" option="610x610" src="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/06/Branding-And-Creative-Web-Design.jpg" srcset="https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/06/Branding-And-Creative-Web-Design.jpg 300w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...50x150.jpg 150w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...80x180.jpg 180w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...46x146.jpg 146w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-50x50.jpg 50w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-75x75.jpg 75w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-85x85.jpg 85w, https://www.limotorsh.com/wp-content/upl...-80x80.jpg 80w" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(226, 226, 226); padding: 1px; max-width: 100%;" width="610">https://www.limotorsh.com/wp-content/uploads/2017/06/Branding-And-Creative-Web-Design.jpg</img></url></font>

<p style="box-sizing: border-box; color: rgb(166, 166, 166);"><font option="arial" style="font-family:arial;">طراحی سایت</font></p>
</div>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_تصاویری را برگزینید که ذهن و افکار مخاطبانتان را درگیر موضوع سایت تان کند. این تصاویر باید باعث جذب هرچه بیشتر نگاه بینندگانتان شود. در باره ی دیدگاهی که مخاطبان درباره ی شرکت یا محصولات ان سازمان دارند فکر کنید در نهایت به عکسی که بسیار نزدیک با این مفاهیم است دست می یابید.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_برای انتخواب عکس ها وقت و زمان کافی اختصاص دهید . با جدیت به جستجوی تصاویر بپردازید و به سادگی از کنار این موضوع عبور نکنید . این تصاویر باعث ارتقا و بالا رفتن سطح کار طراحی سایت شما خواهد شد.</font></p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"> </p>

<p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(98, 98, 98);"><font option="arial" style="font-family:arial;">_در پایان در باره ی مسائل کپی رایت و اجازه ی انتشار عکس ها به دقت عمل کنید . عکاسان وقت و زمان و هزینه ی بسیار بالایی را برای هر عکس میپردازند. پس برای اینکار ارزش قائل شوید.</font></p>
پاسخ
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی سایت ثبت دامین forouzan99 0 49 1396/10/10، 03:42 عصر
آخرین ارسال: forouzan99
  وب سایت چیست؟ |طراحی وب سایت|طراحی سایت ارزان|طراحی سایت حرفه ای forouzan99 0 49 1396/10/10، 03:40 عصر
آخرین ارسال: forouzan99
  تکنیک های سئو در طراحی سایت mahtabnaderimc 0 76 1396/4/27، 10:54 صبح
آخرین ارسال: mahtabnaderimc
  عوامل مهم در موفقیت طراحی وب سایت mahtabnaderimc 0 67 1396/4/27، 10:52 صبح
آخرین ارسال: mahtabnaderimc

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان