Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: SarGol - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 53
میشود بغلم کنی؟؟؟
می شود بغلم کنی 
می شود بغلم کنی؟؟
محکم،
از آنهایی که سرم چفت شود روی قلبت و
حتی هوا هم بینمان نباشد...!
می شود بغلم کنی؟؟
دلم تنگ است
برای بوی تنت،
برای دستانت که دورم گره شود
و برای حس امنیتی که آغوشت دارد...
میشود بغلم کنی؟؟
هیچ نگویی،
فقط بگذاری گریه کنم...
و آرام در گوشم بگویی:
مگر من نباشم که اینجور گریه کنی 
می شود بغلم کنی؟؟
تمام شهر می دانند، از تو هم پنهان نیست،
همین روزهاست که دلتنگی کاری دستم دهد
و در حسرت لمس دوباره ی آغوشت
برای همیشه بمانم...
می شود بغلم کنی؟؟