Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: Melani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 66
- چشمهايت را ببند ،
- چشمهايت را ببند ،
در دلت با خدا سخن بگو ،
به همان زبان ساده ي خودت سخن بگو ؛
هرچه ميخواهي بگو ، او ميشنود . . .
شايد بخواهي تورا ببخشد ،
يا آرزويي داري ،
شايد دعايي براي يک عزيز و يا شُکرش ،
بــگو ميشنود . . .
اين لحظه ي زيبا را براي خودت تکرار کن ؛
پــرواز دلـت را حـس خواهـي کـرد . . .