Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: ___!Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 78
درد هاےِ نـیــمہ شـبـــ
دردهای نیمه شب را نخورید...
 نَجوید...
 قورت ندهید...
 دردهای نیمه شب دفع نمی شود...
 روی دل می ماند...
 قلمبه می شود...
 [i][b][size=large][color=#696969]پیا