Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: R3D LiGhT - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 80
بــــــــــی تو مهتــــــــــآب شبــــــــــ ـــی . . .
[align=center][size=large][font=times new roman]بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم !


در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید


یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم


ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه مح