Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: ___!Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 54
تــو مــہــربــان بــاش
 تو مهربان باش

 بگذار بگویند ساده است
 فراموشکار است
 زود میبخشد

 سالهاست دیگر کسی در این سرزمین ساده نیست...

 از همان وقتی که دیوار کاهگلی رفت و آجر و سنگ آمد
 از همان وقتی که ایوان شد بالکن
 خانه شد لانه
 دل شد گل