Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: ___!Shiva - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 119
مـانـدن مــرد مـیـخـواهـد
ماندن، مرد ميخواهد ..

 پشتِ كسى كه آمده اى و اهلى اش كرده اى را دم به دقيقه خالى نكردن مرد ميخواهد ..

 مردانگى به منطقى بودن نيست،عشق و عاشقى كردن مرد ميخواهد ..

 احساس امنيت مرد ميخواهد ..

 شانه شدن براى دلتنگى هاى زنى كه دوستت دارد مرد ميخواهد ..

 [b][i][size=large]مردانگى به موهاى سف