Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 70
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست
[align=center][size=large][font=arial][color=#000080][عکس: http://www.jazzaab.ir/user_files/2014/11...aab-ir.jpg]
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست
جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست
گم گشته دیار محبت کجا رود
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست
در کار عشق او که جهانی اش مدعی است
این شکر چون کنیم که مارا رقیب نیست
گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش خ