Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: Angry - پاسخ‌ها: 245 - بازدید‌ها: 754
شبـــــ زنده دارانـــــ
و پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو [به منزله] نافله‏اى باشد امید كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند
(الإسراء ۷۹)