Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 46
ماهی سیچلاید گورخری (راه راه )
[align=justify][font=arial][size=medium][color=#000080]سیچلاید های گورخری دارای فلسهای ریزی هستند که داِِئما رنگ خود را عوض میکنند .سیچلاید ها دارای هوش سرشاری هستند که با رفتارهای جالب و قابل توجهی به تربیت و باروری تخمها و بچه های خود می پردازند .درواقع هوش سرشار این ماهیها نکات قابل توجه و عجیبی بهمراه دارد.معمولاهرکدام از سیچلاید های نر گوشه ایی را بعنوان مقر قدرت خود انتخاب میکنند وهیچکدام از نرهای دیگر حق ورود به آنجا را نخواهند داشت برای انتخاب جفت ؛نرها برای مبارزه به وسط آکواریوم میروند
نویسنده: Mohammad_! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 9
ماهی سیچلاید آکارای آبی ( Blue Acara Cichlid )
سیچلاید بلو آکارا دارای بدنی قهوه ای به همراه خطوط و نقاط فراوان آبی رنگ بر روی آن است. جنس نر دارای باله های بلندتر و رنگ براق تری نسبت به جنس ماده است. انتهای باله های این ماهی نارنجی و قرمز رنگ است. زیستگاه این ماهی آمریکای مرکزی است.
[align=center]آکواریومی با حداقل حجم ۵۰ گالن به همراه بستری با شن ریز برای این ماهی مناسب است. بهتر است با قرار دادن تخته سنگ در آکواریوم فضاهایی را برای پنهان شدن این ماهی فراهم نمود. سیچلاید آکارا به طور کلی رفتاری مصالحت آمیز با سایر ماهی