Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: shady :) - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 95
تنها كسي كه بامن درست رفتارميكند
تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است
که هر بار که مرا می بیند، اندازه های جدیدم را می گیرد؛
بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم...

#جورج_برنارد_شاو
نویسنده: shady :) - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 162
تنها كسي كه بامن درست رفتارميكند
تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است
که هر بار که مرا می بیند، اندازه های جدیدم را می گیرد؛
بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم...

#جورج_برنارد_شاو


به علت تکراری بودن منتقل شد ...