Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: Shiva - پاسخ‌ها: 159 - بازدید‌ها: 734
دوبیتی های بابا طاهر
 
 
 
 
 
تن محنت کشی دیرم خدایا !
 
دل حسرت کشی دیرم خدایا !
 
ز شوق حسرتو داد غریبی
 
[align=center][c
نویسنده: jasmine - پاسخ‌ها: 1120 - بازدید‌ها: 11963
?❤️?❤️ دوبیتی های عاشقانه .?❤️?❤️
Heart Heart
 ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،
بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،
نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب.
نویسنده: hƸ̵ŝãm_üηŦ - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 167
دوبیتی دلنشین از بیدل دهلوی
خیالِ آن مژه خون می‌کند، چه چاره کنم؟«
»دل آب گشت و نمی‌آید آن خدنگ برون«
 
»تعلقاتِ جهان حکم نیستان دارد«
»نشد صدا هم از این کوچه‌های تنگ برون
بیدل دهلوی
نویسنده: !!!SHAHIN!!! - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 23
دوبیتی های زیبا برای عید نوروز
فروردین است و روز فرودین / شادی و طرب را کند تلقین
ای دو لب تو چو می مرا ده / کان باشد رسم روز فرودین
با آرزوی بهترین بهار برای شما
::
[align=center][size=medium][font=arial][color=#00008