Wepage  | صفحه ماWepage  | صفحه ما


کلمات کلیدی
نویسنده: shady :) - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 118
خوبي زياد ،خوب نيست!
زیادی خوب بودن ، خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی....
میشوی مثل شیشه ای تمیز
کسی شیشه ی تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه ، منظره ی بیرون را میبینند
ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد
وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد
همه آنرا میبینند
همه سعی میکنند تمیزش کنند
[color=#40e0d0]زیادی