تالار گفتمان صفحه ما

نسخه‌ی کامل: شعر و ترانه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

شعر و ترانه

موضوع‌ها

 1. مهتاب و سرشکی به هم آمیخته بودیم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 2. امشب از دولت می دفع ملالی کردیم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 3. تا کی چو باد سربدوانی به وادیم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 4. روی در کعبه این کاخ کبود آمده ایم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 5. چه شد آن عهد قدیم و چه شد آن یار ندیم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 6. از همه سوی جهان جلوه او می بینم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 7. به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 8. خراب از باد پائیز خمارانگیز تهرانم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 9. اگر چه رند و خراب و گدای خانه به دوشم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 10. گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 11. دل شبست و به شمران سراغ باغ تو گیرم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 12. یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 13. به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم شهریار » گزیدهٔ غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 14. صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 15. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 16. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 17. بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 18. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 19. صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 20. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)