تالار گفتمان صفحه ما

نسخه‌ی کامل: شعر و ترانه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

شعر و ترانه

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

موضوع‌ها

 1. عاقبت روزی رسد ،جان تا ثریا میکشند (0 پاسخ‌ها:)
 2. من ... و .... تو (6 پاسخ‌ها:)
 3. عشقت به من آموخت . (0 پاسخ‌ها:)
 4. ?❤️?❤️ دوبیتی های عاشقانه .?❤️?❤️ (882 پاسخ‌ها:)
 5. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 6. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 7. ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 8. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 9. بنال بلبل اگر با منت سر یاریست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 10. اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 11. روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 12. مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 13. صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 14. آن پیک نامور که رسید از دیار دوستر حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 15. دارم امید عاطفتی از جناب دوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 16. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 17. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 18. دل سراپرده محبت اوست حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 19. خم زلف تو دام کفر و دین است حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
 20. ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است حافظ » غزلیات (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53